เปิด
ปิด
สระว่ายน้ำ เซอร์วิสเลาจ์
ห้องออกกำลังกาย อินเตอร์ไร้สายสำหรับโถงพักคอย
และชั้นสระว่ายน้ำ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง
กล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง
ที่จอดรถ อื่นๆ
       

หมายเหตุ : เงื่อนไขนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


     
| Design by Phuket Solution